Tietosuojaseloste

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Soukan paikallisyhdistyksen

Yleinen tietosuojaseloste


20.4.2018

1. Rekisterinpitäjä

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Soukan paikallisyhdistys ry
mll.soukka@gmail.com
www.soukka.mll.fi

2. Yhteyshenkilö

Milla Koro
milla.koro(at)kolumbus.fi
040 83 72 888

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

MLL Soukka käsittelee henkilötietoja yhdistyksen tapahtumiin, koulutuksiin ja kyselyihin osallistumista sekä viestintää ja markkinointia varten. Tapahtumaan osallistuminen edellyttää ilmoittautumista  ja kyselyihin liittyviin arvontoihin osallistuminen sähköpostin luovuttamista. MLL Soukka käsittelee henkilötietoja yhdistyksen tapahtumaan osallistumista varten. ja henkilön antamia yhteystietoja saatetaan käsitellä myös yhdistyksen omaan uutiskirjeen lähettämisen sekä markkinointiin. Tietoja ei luovuteta ulkopuoliselle.

4. Henkilötietojen käsittelijät jolle henkilötietoa siirretään

Tapahtumat ja koulutukset:

Holvi Holvi Payment Services Oy

Lapinlahdenpolku 8, 00180 Helsinki Finland

Jenna Tirkkonen

Email: privacy@holvi.com


5. Henkilötietojen säilytysaika

Tapatumien ja koulutusten henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröiden tekemän ilmoittautumisen ja siihen liittyvän tapahtuman mahdollistamiseksi, enintään 2 vuoden ajan. Maksutietoja käsitellään kirjanpitoaineiston yhteydessä ja ne säilytetään kirjanpitolain edellyttämän ajan. Tiedot poistetaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

Suostumuksensa antaneiden sähköpostiosoitteet säilytetään markkinointiviestintää varten, kunnes suostumus perutaan. Kyselyihin osallistuneiden tiedot säilytetään vain siinä tapauksessa, että nämä ovat osallistuneet arvontoihin tms. ja ne poistetaan arvonnan suorittamisen jälkeen.

6. Rekisterin henkilöryhmät ja tietosisältö

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä, ovat tapahtumiin ja kyselyihin osallistujat sekä markkinointiviestintäluvan antaneet.

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimen, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan saattaa sisältää mm. seuraavia tietoja: sähköposti, puhelinnumero, osoite, ikä tai allergiatiedot.

Lisäksi maksullisessa tapahtumista tallennetaan maksutiedot.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujan ilmoittamat tiedot.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa MLL:n sisällä, sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Digitaalisessa muodossa tallennettujen tietojen palvelinympäristöjen toimittajat ja niiden alihankkijat saattavat käsitellä Henkilötietoja EU-/ETA-alueen ulkopuolella.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

- pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeut­ta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;

- tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua niitä tietoja, mitä hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kir­jallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin

- niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

- tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle.

11. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 20.4.2018.