Tule Kylämummiksi tai Kylävaariksi!

- sukupolvien ketju kannattelee

Kylämummit ja -vaarit ovat vapaaehtoistyöstä kiinnostuneita, luotettavia henkilöitä, jotka haluavat olla läsnä ja antaa aikaansa lapsille. Heidän elämänkokemuksensa avaa uusia näkökulmia niin lapsille kuin kaikille heidän kanssaan toimiville. Toimintaan osallistuvat ovat vaitiolovelvollisia. Toiminnassa saadut tiedot lasten ja heidän perheidensä asioista ovat salassa pidettäviä eikä niistä kerrota muille. MLL:n mummit ja -vaarit tekevät ennalta ehkäisevää lastensuojelutyötä toimiessaan kuuntelijoina, keskustelijoina, sylinä, aikuisen mallina ja oheiskasvattajana.

Tällä hetkellä yhdistyksellämme on kylämummi on Yläkartanon päiväkodissa, lukumummi Meritorin koulussa ja kolme uutta kouluvaaria ja lukumummia aloittivat Mainingin koululla helmikuussa 2017

Oletko kiinnostunut? Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi: mll.soukka@gmail.com